09 de maig 2006

Entrades Barça - Arsenal

Barcelonistes!

Com a primer avantatge per a la Penya després de ser reconeguts oficialment, el Club ha posat a la nostra disposició dues entrades per a la final de la Copa d'Europa del 17 de maig a París, al preu de 60€ cadascuna. Com sabeu, aquestes entrades estan buscadíssimes i el mecanisme del Club per garantir el pagament i evitar revendes és complex i li explicaré a les persones que s'adjudiquin les entrades. Us avanço que les entrades són nominals i es demana la presentació de DNI o passaport per recollir-la i el carnet de la Penya. Per tant, us faig una crida perquè aquells que estigueu interessats en aconseguir-ne una sigui realment per qui la demani, i no per cap familiar o amic. Si el Club detectés un frau en les entrades, no tornaríem a gaudir d'aquest benefici. La Penya es reserva el dret de demanar justificacions (bitllets d'avió, fotografies, factura d'hotel, etc.) a aquells que sortiu beneficiats per garantir el bon ús d'aquest avantatge.

Òbviament, els 65 socis de la Penya que a data d'avui estan al corrent de pagament tenen prioritat. Us demano que m'envieu un correu a info@penyabarcelonista.cl entre avui i demà dimarts dia 9 de maig. La selecció final es farà per número de carnet o antiguitat. Les persones beneficiades es posaran al final de la llista per properes promocions d'entrades per tal que altres socis amb números més alts puguin beneficiar-se en el futur.

Els que no sigueu socis de la Penya, també podeu optar a una entrada si els socis en deixen alguna lliure. Per tant, envieu-me un correu per si de cas.

Espero que no deixeu perdre aquesta gran oportunitat!!!

Robert Mur
President
Penya Barcelonista de Santiago de Xile

Barcelonistas!

Como primera ventaja para la Peña, tras el reconocimiento oficial, el Club pone a nuestra disposición dos entradas para la final de la Copa de Europa del 17 de mayo en París, al precio de 60€ cada una. Como sabéis, estas entradas están buscadísimas y el mecanismo del Club para garantizar el pago y evitar reventas es complejo y os lo explicaré a las personas que se adjudiquen las entradas. Os avanzo que las entradas son nominales y se pide la presentación de DNI o pasaporte para recojerla, junto con el carnet de la Peña. Por lo tanto, hago una llamamiento para que aquellos que estéis interesados en conseguir una, sea realmente para quien la pida y no para un familiar o amigo. Si el Club detectase un fraude en las entradas, no volveríamos a disfrutar de este beneficio. La Peña, además, se reserva el derecho de pedir justificaciones (billetes de avión, fotografías, factura de hotel, etc.) a aquellos que salgáis beneficiados para garantizar el buen uso de esta ventaja.

Obviamente, los 65 socios de la Peña que a fecha de hoy están al corriente de pago tienen prioridad. Os pido que me enviéis un correo a info@penyabarcelonista.cl entre hoy y mañana martes día 9 de mayo. La selección se hará por número de carnet o antigüedad. Las personas beneficiadas se pondrán al final de la lista para próximas promociones de entradas, con objeto de que otros socios con números más altos puedan beneficiarse en el futuro.

Aquellos que no seáis socios de la Peña también podéis optar a una entrada si los socios dejan alguna libre. Por lo tanto, enviadme un correo por si acaso.

Espero que no dejéis pasar esta oportunidad!!!

Robert Mur
Presidente
Peña Barcelonista de Santiago de Chile